Hamra

&

fågelsjö

   I mediala sammanhang skildras oftast glesbygden som någonting döende och hopplöst. Utställningen om Hamra och Fågelsjö ger istället en bild av hur glesbygden lever, har historia, ett socialt och ekonomiskt liv. Utställningen består av ett tjugotal stora fotografier av Peter Hoelstad. Personer och platser vilka sammantaget ger en bild av nutid och historisk tillbakablick över finnskogens Hamra och Fågelsjö.

De stora skogsmarkerna präglar naturligtvis trakten, de bär fortfarande upp ekonomin genom besparingsskogens sociala åtaganden, jakten eller naturupplevelserna i Hamra nationalpark. Fågelsjö gammelgård ingår i världsarvet Hälsingegårdar, och har en historia som handlar om handel och bössmide.

KYRKAN

inbäddad i 2018 års storvinter. Ett utropstecken på högsta höjden, den som gett byn sitt namn, hammaren. Redan tidigt klagar man över hur svår kyrkan var att värma upp. Kyrkan har överlevt genom att följa sin tid, hur blir det med vår tid? Den goda akustiken, ljuder den även framledes? Den generösa volymen, vem fyller den i framtiden?

Christina Kareliusson

bland resultatet efter älgjakten. 16 älgar i tilldelning och två jaktlag. Jakten förblir viktig i Hamra. Småvilt, älg och björn. Hamra Konferens & Vildmarkscenter är ett nav i byn, björnen får ibland sin familjedag och man ordnar »skytte från lerduva till älg«.
Uråldrig tradition, modern tillämpning. Miltals skoterleder, hundspann, skidskytte, övernattning, restaurang. Besökarna kommer för fisket och lugnet. Och en fransk turistbyrå hjälper till och lanserar resmålet.

Björn

Kalibrerad träffsäkerhet inför den årliga björnjakten.

Toppjakt

Norske polischefen Harald Louis Leifsen kan snart sätta tjäderstek på middagsbordet.

Hamra nationalpark

1383 hektar urskog, naturskog, myr och vattendrag.
Skapad redan 1909 och därmed en av de första i Sverige, en motkraft undan exploatering av mark och natur. Men också en nationell manifestation, Naturskyddsföreningen grundas samma år. Ungefär 15 000 besökare hittar varje år till en av få orörda skogar i mellersta Sverige.

Älven

Överströmmade isflak i Voxnan, januari 2018.

Camilla Andersson

Nordsvensk travare. Förr poserade husbonden stolt intill sin prisbelönta häst. Nutidens hästbild från Hamra är mer jämlik. Camilla Andersson, till vardags på ambulansen i Ljusdal.

Kraftstationen

Teknikhistoria i Storlugnets kraftstation, den gamla manöverpanelen i bakelit.

Monica Hjelm

styr sina grönlandshundar över Hamrasjön.

Urban Olsson

Arbetande styrelseordförande för Hamra kapellags besparingsskog. Två heltidsanställda för det löpande arbetet. Skogen och elhandeln omsätter ca 10 miljoner årligen. 200 delägare, avkastningen går mest till skogsvård, men även till underhåll av 60-70 km skogsbilväg, snöröjning, föreningsbidrag och stipendier åt gymnasieelever. Utlåningsbiblioteket med alla sina klassiker var aktivt in på 1960-talet.

Veden

Hugga på vintern, kapa och klyva när snön har smält, torka (gärna två säsonger), elda kommande vinter.

Konferensen

Hamra konferens & Vildmarkscenter, mötesplatsen framför andra. Djurlivet är mest uppstoppat men skoterhjälmen på bardisken är äkta. Liksom tomten som gungar under taket; en skulptur efter holländaren Rien Poortvliets välkända bokillustrationer på 1980-talet.

Årstiden

Varken Volvo, Bolinder eller Munktell kan mäta sin makt med vinterns. Den verklige härskaren över Hamra, dess människor och maskiner.

Sven Olof Magnusson

Till vardags traktorförare i Hamra kapellags besparingsskog, ordnar med byns julbelysning. Besparingsskogen bekostar även vägbelysningen i fem byar, en kommunal service som Ljusdal inte mäktar med.
Eget elnät, drygt 500 kunder, 82 km högspänningsledning. Dotterbolaget Hamra Kraft AB bedriver elhandel och elproduktion. Storlugnets och Hamrasjöns vattenkraftverk gör Hamra nästan självförsörjande på el.

Skogskyrkogården

Hamra skogskyrkogård.
Ljuset silas genom trädkronorna, bildar en lund, ensamheten överväldigande, liksom tystnaden. Under jord vilar etthundrasex jordfästa från byarna Hamra, Björkberg, Sandsjö, Tandsjö och Råberget.

Fågelsjö Gammelgård

Dubbeldörrarnas entré. Solen strålar mot besökarna, makarnas namn står stolt inristade på bröllopsporten. Över höger dörr skymtar den kyrkliga texten:

Soli Deo gloria – åt Gud allena äran.

Lena Sävström

Lokalhistorisk kännare och guide, bor i byns gamla kapell.

Tapet

Vägg i bagarstugan till gammelgården på Fågelsjö. Klistrad så att ärkebiskop Wallin (1779 – 1839) ser ut att få sig en minnessup.

Bössor

Uppvisade på rad. Jonas Olsson var siste bössmeden i Fågelsjö och hade troligen lärt sig konsten av en släkting i Lillhärdal.

Karl Johan

På nedre våningen i Fågelsjö gammelgård härskar kronprins Karl Johan över festsalen, sittande i en täckt vagn. I allt övrigt härskade nog Jonas Olsson över gården. Bonde, bössmed och patriarkal dagboksskrivare. Gården imponerar än idag med sitt materiella överflöd och målningar. Finnmarksadel, förmögen av handel, timmer och avancerat hantverk.

Bokhyllan

Ärkebiskop Wallins samlade skrifter samsas med »Det heliga kriget« och Parkers »Religionen«. Den originella hänghyllan finns i en kammare på övre våningen i Fågelsjö. Gården ägde böcker för 25 riksdaler, en betydande summa.